Kết quả thực tiễn

Chi phí vận hành, chi phí vận chuyển cao và thời gian giao hàng chậm là những thử thách lớn khi kinh doanh thực phẩm & đồ uống online

Xem thêm
>10%
Doanh thu tăng hơn 10%
60%
Chi phí hoàn thành đơn hàng giảm đến 60%
66% -> 75%
Rút ngắn thời gian giao hàng tối đa từ 66% đến 75%