Điều Khoản và Dịch Vụ

Bằng việc sử dụng Dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi, quý Khách Hàng được xem là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Do đó, Chúng tôi rất mong quý Khách hàng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Dịch Vụ này trước khi quý Khách hàng quyết định sử dụng Dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi.

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của Điều Khoản Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các nội dung thay đổi hoặc Điều Khoản Dịch Vụ mới sẽ được đăng tải công khai trên các nền tảng của Chúng tôi. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi được xem là Khách hàng đã đồng ý với những thay đổi, cập nhật mới đó. Do đó, Chúng tôi rất mong quý Khách hàng thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi để cập nhật kịp thời các điều khoản và điều kiện.

1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC THỰC HIỆN GIAO DỊCH VỚI CHÚNG TÔI

Để sử dụng Dịch vụ và/ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi, quý Khách hàng cần phải đáp ứng các điều kiện, yêu cầu sau:

 1. Quý Khách hàng phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trường hợp quý Khách hàng chưa đủ 18 tuổi hoặc mất/ hạn chế năng lực hành vi dân sự thì mọi giao dịch hoặc yêu cầu sử dụng Dịch vụ của quý Khách hàng phải được sự đồng ý và giám sát bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.
 2. Quý Khách hàng phải đảm bảo tính chính xác, xác thực của mọi thông tin cung cấp cho Chúng tôi và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin này.
 3. Quý Khách hàng hiểu rằng thông tin email do quý Khách hàng cung cấp là phương tiện chính để trao đổi thông tin và liên lạc giữa hai bên, quý Khách hàng đồng ý nhận các thông tin về chương trình khuyến mại, quảng cáo của Chúng tôi gửi đến email của quý Khách hàng.
 4. Trong một số trường hợp quý Khách hàng sẽ được cung cấp Tài Khoản để đăng nhập vào một số tính năng trong nền tảng của Chúng tôi, quý Khách hàng có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu dùng để đăng nhập vào Tài Khoản. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc mật khẩu bị lộ/ đánh cắp hoặc Tài Khoản bị đăng nhập và sử dụng trái phép. Ngay khi phát hiện việc sử dụng Tài Khoản trái phép, không phải do quý Khách hàng thực hiện, quý Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho Chúng tôi về hành vi này. Trong trường hợp, Chúng tôi có toàn quyền quyết định cách xử lý (tạm khóa/xóa/ hủy bỏ Tài Khoản của quý Khách hàng).
 5. Chúng tôi có toàn quyền chấm dứt giao dịch với quý Khách hàng và ngay lập tức thu hồi Tài Khoản hoặc khóa quyền truy cập của quý Khách hàng mà không cần thông báo trước nếu quý Khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

2.1.Quý Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

 1. Đăng hoặc truyền tải bằng bất cứ hình thức nào các nội dung trái pháp luật, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang dư luận, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, trái với văn hóa và đạo đức hoặc bất cứ thông tin giả mạo, không đúng sự thật nào khác;
 2. Vi phạm pháp luật hoặc các quy định theo Chính sách, Điều Khoản của Chúng tôi;
 3. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 4. Ngụy tạo giấy tờ, cung cấp thông tin giả mạo cho Chúng tôi hoặc đơn vị liên kết của Chúng tôi;
 5. Thực hiện các hành vi nhằm xâm nhập (hack), phá hoại hệ thống nền tảng của Chúng tôi hoặc lấy cắp thông tin từ nền tảng của Chúng tôi hoặc chỉnh sửa, gỡ bỏ thông tin trái phép trên nền tảng của Chúng tôi;
 6. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến khách hàng khác, đối tác hoặc công ty liên kết với Chúng tôi;
 7. Đăng tải dưới bất cứ hình thức nào các nội dung, thông tin mà quý Khách hàng không được cho phép hoặc không có đủ thẩm quyền, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin bảo mật, thông tin nội bộ, các tài sản sở hữu trí tuệ;
 8. Đăng hoặc truyền tải dưới bất cứ hình thức nào các nội dung quảng cáo, thông tin khuyến mại, thư rác (spam), không được phép hoặc trái với quy định của pháp luật hiện hành;
 9. Đăng hoặc truyền tải dưới bất cứ hình thức nào các tài liệu có chứa vi-rút, mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm/ phần cứng hoặc dữ liệu;
 10. Can thiệp, điều khiển, làm gián đoạn hoặc phá hủy, vô hiệu hóa máy chủ hoặc hệ thống liên kết gây ảnh hưởng đến hoạt động, giao dịch của Chúng tôi với người dùng;
 11. Lợi dụng việc sử dụng Dịch vụ, giao dịch với Chúng tôi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: rửa tiền, khủng bố, buôn bán hàng cấm;
 12. Xâm phạm các quyền của Chúng tôi.

2.2.Quý Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng:

 1. Quý Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin, nội dung do quý Khách hàng đăng tải, gửi, cung cấp bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào trên nền tảng của Chúng tôi. Đồng thời, quý Khách hàng cũng hiểu rằng trong suốt quá trình sử dụng nền tảng của Chúng tôi, quý Khách hàng có thể gặp phải những nội dung, thông tin, hình ảnh mà quý Khách hàng cho là không phù hợp.
 2. Quý khách hàng cho phép Chúng tôi hoặc các bên liên kết của Chúng tôi hoặc các bên được Chúng tôi chỉ định có quyền sàng lọc, xóa, gỡ bỏ, từ chối nội dung, thông tin, hình ảnh được đăng tải trên nền tảng của Chúng tôi (không phân biệt nội dung, thông tin, hình ảnh này do bên nào đăng tải). Chúng tôi có quyền gỡ bỏ ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho quý Khách hàng nếu Chúng tôi nhận thấy nội dung, thông tin, hình ảnh của quý Khách hàng (i) vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ hoặc bất cứ chính sách, quy định nào của Chúng tôi; hoặc (ii) bị khiếu nại bởi bất cứ bên thứ ba nào khác; hoặc (iii) xậm phạm quyền của bất cứ bên thứ ba nào khác. Bên cạnh đó, Chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc xóa bỏ Tài Khoản của quý Khách hàng hoặc chấm dứt mọi dịch vụ/ giao dịch với quý Khách hàng.
 3. Quý Khách hàng đồng ý cho phép cho Chúng tôi được quyền truy cập, duy trì và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng (i) nếu pháp luật có yêu cầu hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc (ii) nhằm thực hiện dịch vụ/ giao dịch với quý Khách hàng; hoặc (iii) nhằm giải quyết, phản hồi các khiếu nại, yêu cầu của bên thứ ba.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 1. Chúng tôi không bảo đảm rằng Dịch vụ Chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, bảo mật hoàn toàn hay không có lỗi.
 2. Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả thu được từ Dịch vụ hoặc giao dịch với Chúng tôi là hoàn toàn chính xác và đáp ứng được hoàn toàn những mong đợi của quý Khách hàng, đối với các lỗi phát sinh Chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục trong khả năng và điều kiện cho phép.
 3. Quý Khách hàng thừa nhận rằng quý Khách hàng sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh ngoài phạm vi sử dụng, vận hành trên nền tảng của Chúng tôi.
 4. Quý Khách hàng phải hiểu rõ và đồng ý rằng trong mọi trường hợp Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt là các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác liên quan đến các giao dịch của quý Khách hàng với bên thứ ba (bao gồm cả các trang web/ nền tảng liên kết với nền tảng của Chúng tôi).

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Bằng việc cung cấp các tài sản sở hữu trí tuệ của quý Khách hàng cho Chúng tôi, quý Khách hàng thừa nhận rằng đã đồng ý cấp quyền cho Chúng tôi được phép sử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ của quý Khách hàng trong phạm vi cung cấp Dịch vụ cho quý Khách hàng. Các tài sản sở hữu trí tuệ này vẫn thuộc quyền sở hữu của quý Khách hàng, do đó quý Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản sở hữu trí tuệ mà quý Khách hàng cung cấp.
 2. Nền tảng này, bao gồm nhưng không giới hạn: trang web, ứng dụng và tất cả nội dung trên nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn: các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code, thông tin, nhãn hiệu, logo, kiểu dáng sản phẩm, tên thương hiệu) đều thuộc quyền sở hữu của Chúng tôi hoặc được bên thứ ba cấp phép cho Chúng tôi, và được bảo hộ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam nói riêng và pháp luật thế giới nói chung.
 3. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, tạo ra bản phái sinh, phân phối, xuất bản, lưu thông vì bất cứ mục đích nào dưới bất kỳ hình thức nào đều phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Chúng tôi. Nếu phát hiện có trường hợp sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của Chúng tôi trái phép, Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng ngay lập tức và yêu cầu bồi thường thiệt hại thiệt hại cho Chúng tôi.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Trường hợp quý Khách hàng được cấp Tài Khoản để sử dụng Dịch vụ và/ hoặc thực hiện giao dịch với Chúng tôi, quý Khách hàng được yêu cầu phải bảo mật thông tin mật khẩu và toàn bộ thông tin liên quan đến giao dịch với Chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin, quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ nội dung quy định tại Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi.

6. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo quy định pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết thông qua Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ áp dụng của trọng tài là Tiếng Việt.

7. NGÀY HIỆU LỰC

Điều Khoản Dịch Vụ này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung của Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ lúc nào. Những thay đổi, bổ sung sẽ được cập nhật, công bố trên nền tảng của Chúng tôi và được xem là có hiệu lực kể từ thời điểm bản sửa đổi, bổ sung được đăng tải công khai trên nền tảng của Chúng tôi.