Chính Sách Bảo Mật

Để thực hiện và cung cấp Dịch vụ cho quý Khách hàng, Chúng tôi cần phải tiến hành thu thập và sử dụng thông tin, dữ liệu của quý Khách hàng. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) nhằm giúp quý Khách hàng hiểu được cách thức Chúng tôi thu thập, sử dụng, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà quý Khách hàng đã cung cấp cho Chúng tôi.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc đăng ký/ đăng nhập tài khoản trên nền tảng của Chúng tôi, quý Khách Hàng được xem là đã đồng ý với các nội dung được quy định tại Chính sách này, theo đó quý Khách hàng đồng ý cho phép Chúng tôi được thu thập và sử dụng thông tin của của quý Khách hàng. Do đó, Chúng tôi rất mong quý Khách hàng đọc kỹ tất cả các nội dung được mô tả tại Chính sách bảo mật này trước khi quý Khách hàng quyết định sử dụng Dịch vụ và cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi.

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của Chính sách bảo mật vào bất cứ lúc nào. Các nội dung thay đổi hoặc Chính sách bảo mật mới sẽ được đăng tải công khai trên nền tảng của Chúng tôi.

1. HÌNH THỨC THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định danh tính của một người.

Chúng tôi thu thập từ quý Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin cá nhân sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, thông tin thanh toán (số tài khoản, ngân hàng), tên công ty (nơi làm việc), tài khoản mạng xã hội và tất cả các thông tin cá nhân do quý Khách hàng tự nguyện cung cấp cho Chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý Khách hàng thông qua các cách thức sau:

 • Khi quý Khách hàng đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản trên nền tảng của Chúng tôi để sử dụng Dịch vụ;
 • Khi quý Khách hàng tương tác với Chúng tôi, thông qua cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, thư từ, email, gặp trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng trao đổi trên nền tảng của Chúng tôi;
 • Khi quý Khách hàng thực hiện giao dịch hoặc yêu cầu Dịch vụ thông qua nền tảng của Chúng tôi;
 • Khi quý Khách hàng cung cấp/ gửi thông tin phản hồi hoặc khiếu nại đến Chúng tôi;
 • Khi quý Khách hàng cung cấp thông tin để thực hiện thanh toán thông qua các cổng thanh toán của Chúng tôi;
 • Khi quý Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào.

2. COOKIE

Cookie là những tập tin mà nền tảng web của Chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của quý Khách hàng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi quý Khách hàng truy cập nền tảng của Chúng tôi. Cookie được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái (ví dụ, món hàng trong giỏ hàng mua sắm của quý Khách hàng), ghi nhớ hoạt động của quý Khách hàng thực hiện trong quá trình truy cập vào nền tảng của Chúng tôi. Cookie cũng được dùng để lưu lại các thông tin mà quý Khách hàng nhập hay điền trên nền tảng của Chúng tôi.

Quý Khách hàng có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của quý Khách hàng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu quý Khách hàng từ chối/ vô hiệu hóa cookie có thể làm hạn chế hoặc cản trở một số chức năng trên nền tảng của Chúng tôi, làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Dịch vụ của quý Khách hàng.

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của quý Khách hàng nhằm mục đích:

 1. Xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký tài khoản của quý Khách hàng đến Chúng tôi;
 2. Nhận dạng và/hoặc xác minh;
 3. Thực hiện Dịch vụ cho quý Khách hàng;
 4. Quản lý và điều hành việc quý Khách hàng sử dụng hoặc truy cập vào nền tảng của Chúng tôi;
 5. Xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất giao dịch/ yêu cầu của quý Khách hàng đối với các sản phẩm/ dịch vụ Chúng tôi cung cấp;
 6. Thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi với quý Khách hàng;
 7. Giải quyết hoặc tạo điều kiện thực hiện các dịch vụ hậu mãi, các yêu cầu của quý Khách hàng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào của quý Khách hàng;
 8. Liên hệ với quý Khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ. Quý Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc nêu trên của Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nhất định về quý Khách hàng (ví dụ: để thông tin cá nhận trên bao bì/phong bì gửi cho quý Khách hàng thông qua bên thứ ba;
 9. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn: phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), nhằm cải thiện dịch vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc nhằm cải thiện trải nghiệm của quý Khách hàng;
 10. Tiếp thị hoặc quảng bá cho sản phẩm hoặc dịch vụ của Chúng tôi đã/ đang hoặc sẽ tồn tại. Quý Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử do Chúng tôi gửi tới;
 11. Tuân thủ các thủ tục pháp lý hoặc quy định của pháp luật hiện hành, hoặc các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 12. Lập số liệu thống kê và nghiên cứu nhằm báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ;
 13. Thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh/ sàng lọc (bao gồm, nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và kiểm soát rủi ro;
 14. Ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc quý Khách hàng mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi;
 15. Lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu đối với thông tin cá nhân của quý Khách hàng;
 16. Bất kỳ mục đích nào mà Chúng tôi thông báo cho quý Khách hàng.

4. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

Để thực hiện mục đích nêu tại Mục 3 trên đây, Chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của quý Khách hàng cho các bên thứ ba. Bên thứ ba ở đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Công ty con, chi nhánh và/ hoặc công ty liên kết của Chúng tôi;
 • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba khác có mối quan hệ hợp tác với Chúng tôi để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Chúng tôi;
 • Các bên có liên quan khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Chúng tôi, trong đó thông tin cá nhân của quý Khách hàng nằm trong danh mục tài sản chuyển nhượng;
 • Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin nhằm thực hiện một trong các mục đích nêu tại Mục 3 trên và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của quý Khách hàng vì một hoặc nhiều mục đích đó;
 • Bên khác được quý Khách hàng đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của quý Khách hàng. Theo đó, Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý Khách hàng với bên thứ ba khi quý Khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu Chúng tôi chia sẻ

Bằng nỗ lực hợp lý của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ đảm bảo các bên thứ ba được chia sẻ thông tin cá nhân của quý Khách hàng phải thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân của quý Khách hàng, ngăn cấm truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của quý Khách hàng; tuy nhiên không có biện pháp nào có thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối.

5. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO KHÁC MÀ QUÝ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP THÔNG QUA NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.Tuy nhiên, Chúng tôi nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn, bảo mật đối với thông tin cá nhân quý Khách hàng cung cấp cho Chúng tôi. Thông tin cá nhân của quý Khách hàng sẽ được lưu trữ thông qua các cơ chế bảo mật của Chúng tôi và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân/ bên thứ ba giới hạn được Chúng tôi cấp quyền truy cập hạn chế vào hệ thống của Chúng tôi, và các cá nhân/ bên thứ ba này được Chúng tôi yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân của quý Khách hàng theo chính sách, quy định bảo mật thông tin của Chúng tôi.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Chúng tôi đến quý Khách hàng, Chúng tôi có thể liên kết nền tảng của Chúng tôi với một số trang web/ nền tảng của bên thứ ba. Những trang được liên kết này sẽ có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập, không nằm trong phạm vi kiểm soát, bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu của Chúng tôi. Do đó Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với thông tin, cách thức, biện pháp bảo mật, cũng như hoạt động của các trang web/ nền tảng của bên thứ ba này, quý Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm khi truy cập vào các trang web/ nền tảng này. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ nền tảng của Chúng tôi và kiểm tra tính minh bạch của các trang web/ nền tảng liên kết với nền tảng của Chúng tôi.

6. NGÀY HIỆU LỰC

Chính sách bảo mật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung của Chính sách bảo mật này vào bất cứ lúc nào. Những thay đổi, bổ sung sẽ được cập nhật, công bố trên nền tảng của Chúng tôi và được xem là có hiệu lực kể từ thời điểm bản sửa đổi, bổ sung được đăng tải công khai trên nền tảng của Chúng tôi.